Rose of Love
Schepping

 

God is de Schepper

Over God als Schepper hebben we het al eerder uitvoerig gehad. De door God geschapen natuur maakt ons ademloos van ontzag voor Gods oneindige creativiteit. In de schepping zien we een eindeloze verscheidenheid aan planten en dieren. Als we ons verdiepen in de natuur, blijven we ons verbazen over de complexiteit van zelfs de kleinste geschapen levende wezens. Het meest onbegrijpelijke is het leven zelf, waarvan de mens waarschijnlijk nooit het scheppingsgeheim zal ontdekken...

God houdt van schoonheid

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, de geluiden van de zangvogels, al die soorten planten en dieren, aan allerlei verschillende gedragingen van dieren, waarop je nooit uitgekeken raakt. Als de schepping in haar gedegenereerde staat al zoveel moois te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest zijn. Daarom mogen we ook verwachten dat we in de hemel en op de nieuwe aarde stomverbaasd zullen staan van al het mooie dat we daar zullen aantreffen. Wie bang is dat hij zich in de hemel ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit van zijn Schepper!

God is de Herschepper

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:

"... zodat uw jeugd vernieuwt zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5)

Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingsplan van de mens, waarbij het verzoenend sterven van zijn Zoon centraal staat. Dit plan was zo origineel, dat satan er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In dat herscheppingsplan laat God zien dat Hij van een zondige, op zichzelf hopeloos verloren mens een nieuwe schepping kan maken.

God is origineel

Hoewel we God kunnen leren kennen, is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn handelen gaat ons bevattingsvermogen. God werkt wel gestructureerd en volgens bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven doet. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer doet God originele dingen in je leven waarover je verbaasd kunt staan.

Jezus was zo origineel in zijn optreden, dat Hij in geen enkel patroon te vangen was, en dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen niets was in te brengen. Als zijn tegenstanders naar Hem toe kwamen met een strikvraag, dan zette Hij hen fijntjes in hun hemd. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we hoe creatief Hij was om Gods waarheid over te brengen.

God doet wonderen

"Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?" (Genesis 18:14)

De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat er heel moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Zie "Gods wonderen ervaren" in studiedeel "Groeiend vertrouwen".

Op zichzelf zijn dit alleen wonderen in ónze ogen en daarom noemen we ze bovennatuurlijk. God staat uiteraard boven de aardse natuurwetten. God handelt bovendien vanuit de geestelijke wereld, die van een hogere orde is dan de fysieke wereld. Daarom is het wellicht vrij normaal om vanuit de geestelijke wereld in de fysieke wereld in te grijpen op een voor ons onverklaarbare wijze.

God heeft hoge idealen en plannen

Als vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor zijn schepping. Hij was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het allerallerhoogste doel met hen te bereiken. Gods ideaalplan onder het oude verbond was de staat Israël, waar het volk onder Zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm van welzijn zou kunnen ervaren. God wilde via een verbond werken, waarbij ook de mensen hun (mede)verantwoordelijkheid hadden. Onder het nieuwe verbond is het koninkrijk van de hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening. Het uiteindelijke doel zal zijn gerealiseerd als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar samensmelten en het koninkrijk van de hemel in volle glorie is verwezenlijkt. Al Gods idealen hebben te maken met de relatie tussen God en zijn volk.
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl